V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠETENA, Bedřich

Bedřich ŠETENA (* 19. 4. 1939 Praha, † 3. 4. 2015 Praha)  – herec; otec diskžokeje a podnikatele Bedřicha Šeteny (1970–2008). Se zkušenostmi z Dismanova dětského rozhlasového souboru, jehož členem byl od deseti let, nastoupil roku 1956 jako elév do pražského Divadla Jiřího Wolkera. Po ukončení dvouleté vojenské služby získal roku 1959 angažmá ve Státním zájezdovém divadle, kde působil až do jeho zrušení (1961). Při natáčení prvního filmu, Gajerova příběhu o vodáckých závodech Neklidnou hladinou (1962), v němž hrál jednoho z veslařských seniorů, se seznámil s V. Lohniským, který ho pozval do Divadla S. K. Neumanna. Roku 1965 se připojil k nově vzniklé experimentální scéně Maringotka, odkud po dvou sezonách odešel do svobodného povolání. Těžiště herecké práce přenesl do dabingu, jemuž se intenzivně věnuje dodnes. První kontakt s filmem učinil už v šestnácti letech, když namluvil komentář k Zemanovu fantastickému snímku Cesta do pravěku (1955). S jeho tváří se začali diváci v kinech setkávat od konce 60. let v nevelkých roličkách, mj. střelec (Nebeští jezdci, 1968), výpravčí (Šest černých dívek aneb Proč zmizel Zajíc?, 1969), tatínek (Pan Tau jde do školy, 1970), pán z koncernu (Pan Tau a Claudie, 1970), průvodčí (Bitva o Hedviku, 1972), montér (Romance za korunu, 1975) a příslušník VB (Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977). Objevil se i výjimečně na tv. obrazovce, např. v seriálech Pan Tau (1969–74) a Náhrdelník (1992).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!