V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠEPLAVÝ, Antonín

Antonín ŠEPLAVÝ (* 16. 7. 1902 Tupadly, okres Kutná Hora, † 24. 8. 1963)  – herec; manžel herečky Františky Šeplavé (1902–po 1957). Od sedmnácti let sbíral téměř dvacet let herecké zkušenosti u cestujících div. společností (A. Havlíčková-Konětopská, Otakar Novák, V. Zeifert, J. Chládek, Josef Burda, Zdeněk Valden). Protektorát strávil nejprve v Městském divadle v Kladně, pak u Východočeského divadla a Západočeského divadla ředitelky B. Hanákové. Po válce hrál v Českých Budějovicích, Liberci a zájezdovém Vesnickém divadle. Poté krátce působil jako nápověda v Realistickém divadle v Praze, aby se vrátil k hraní na oblastních scénách: deset let pobyl v Kolíně a jevištní dráhu ukončil na počátku 60. let krátkým angažmá v Příbrami. Český film ho zachytil jen ve dvou epizodních rolích: závozník v Kachlíkových Červnových dnech (1961) a náhodný chodec v Naději (1963) K. Kachyni.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!