V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠEDOVÁ, Jana

Jana ŠEDOVÁ vl. jm. Gertruda Skallová, provdaná Popperová (* 26. 2. 1920 Chrudim, † 16. 9. 1995 Praha)herečka. S divadlem se seznámila za okupace v koncentračním táboře v Terezíně, kde byla členkou Schorschovy div. skupiny. Po válce začala profesionálně hrát v Realistickém divadle (1945–50), pak vystřídala krátká angažmá v Jihlavě a Hradci Králové a delší v zájezdovém souboru Vesnického divadla (1952–63) a nakonec byla dlouholetou členkou Slováckého divadla v Uherském Hradišti. K práci před kamerou se dostala až v pozdním věku, kdy vytvořila menší postavy starých žen: vychovatelka v Matulově dětském příběhu Indiáni z Větrova (1979), bytná, u níž najde podnájem dcera (T. Brodská) hlavní hrdinky (J. Brejchová), v dramatu V. Drhy Citlivá místa (1987), uklízečka a bývalá známá kadeřnice Kolíčkové v Drhově smutné komedii Dotyky (1988) a paní Fabiányiová ve slov. snímku Miloslava Luthera Skús ma objať (1991). Menší roli staré italské matky Marie dostala v závěrečném dílu Troškovy trilogie Slunce, seno, erotika (1991) a zahrála si ve tv. seriálech Dobrodružství kriminalistiky (1989) a Wolfgang A. Mozart (1991).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!