V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠEDA, Bohumil

Bohumil ŠEDA (* 30. 3. 1920 Urbanov, okres Jihlava)herec. Jako neškolený herec začínal hned po válce v Městském divadle mladých v Brně, odkud po dvou sezonách přešel do Středočeského divadla v Mladé Boleslavi. Následující angažmá získal v Realistickém divadle v Praze (1950–62) a pak na několik let jeviště opustil. Roku 1967 se stal členem Divadla Jaroslava Průchy v Kladně – Mladé Boleslavi, kde setrval až do penze (1984). S českým filmem ho poutají jen epizodky: vesničan v Kachyňově a Jasného špionážním snímku Dnes večer všechno skončí (1954), sociální demokrat v Traplově agitce Vítězný lid (1977), fulnecký konšel ve Vávrově Putování Jana Amose (1983). Více prostoru tak získal na obrazovce, a to v tv. filmech a inscenacích (seriály ho kupodivu minuly): Hrabě Drakula (1970), Králův kalich (1974), Ukradené dětství (1976), Skleník (1976), Stránky z deníku (1977) a Pracka v lahvi (1978).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!