V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠEC, František

František ŠEC (* 2. 10. 1919 Mladá Boleslav, † 5. 8. 2005 Stará Turá, Slovensko)herec; manžel herečky Z. Rozsypalové a otec kameramana Martina Šece (* 1952). Otec byl prokuristou u firmy Laurin a Klement a na přání rodičů šel po maturitě (1937) na Vysokou školu obchodní, ale kvůli uzavření vysokých škol nacisty studia nedokončil. Protektorát strávil po různých zaměstnáních (spořitelna v Mladé Boleslavi, letecká továrna v Praze aj.). Po válce se jako zkušený ochotník rozhodl věnovat profesionálně divadlu. Roku 1945 ho angažovali jako eléva v Zemském divadle v Liberci, zároveň hrál v zájezdovém souboru Modrá halena. Od roku 1948 prošel několika oblastními scénami (Pardubice, Plzeň), nejdéle působil v Olomouci (1950–51, 1954–61) a ostravském Státním divadle (1961–91). Za plodného olomouckého angažmá, kdy začal intenzivně překládat hry, se seznámil s budoucí chotí, která ho následovala do Ostravy. Zde oba navázali spolupráci s rozhlasem, televizí i filmem. Pro jejich prodemokratické postoje roku 1968 jim oběma za normalizace znemožnili přístup do všech médií a citelného omezení doznala i jevištní činnost. Do českého filmu vstoupil rolí gestapáka Bohneho v Blumenfeldově válečném snímku Malý partyzán (1950). K další spolupráci s filmem docházelo už zřídka a spíše v menších úlohách: německý tlumočník (Únos, 1952), důlní inženýr (Začít znova, 1963), pan Dostál (Neobyčejná třída, 1964). Výraznější postavu starého ostravského havíře Patočky přezdívaného „fátr Saul“ vytvořil v Hanibalově psychologickém snímku z prostředí dělnické ubytovny Dvě věci pro život (1972). Po odmlce měl opět jen epizodky, které mu za tuhé normalizace nabídli ti odvážnější režiséři: vrátný a herec v Kačerově Městě mé naděje (1978), muž v černém v Krejčíkově Božské Emě, 1979), jeden z dělníků ho obsadil v Herzově snímku Zastihla mě noc (1985). Po dlouhé pauze se na plátně znovu objevil až na sklonku života v roli umírajícího správce domu pana Tea, do níž ho obsadil Viktor Polesný v adaptaci Páralova románu Milenci & vrazi (2004). Po roce 1989 se vrátil i obrazovku, např. v inscenacích a filmech Odsouzen k životu (1991), Sjezd abiturientů (2000) a Cestující bez zavazadel (2000). Divákům se však vybaví hlavně jako noblesní kavárenský číšník v kulturně poznávacím cyklu ostravské ČT Šumná města (1995–2004). Na Poděbradských dnech poezie obdržel roku 1997 se svou ženou Křišťálovou růži za zásluhy v oblasti uměleckého přednesu a kultury slova. Do obsáhlé románové formy zaznamenal dění olomouckého divadla počátku 50. let v knize Sezona (2005), jejíhož vydání se však již nedočkal. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1995).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!