V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠEBOR, Jan

Jan ŠEBOR vl. jm. Ervín Schwalb (*  18. 4. 1913 Liptovský Mikuláš, † 21. 12. 1999 Princeton, New Jersey)herec. Vystudoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1939) a nastoupil angažmá v Košicích. Ve filmu se objevil ještě za studií nejprve jako člen Společenského klubu v komedii podle Langrovy hry režisérů H. Haase (ten hrál i hlavní roli) a začínajícího Otakara Vávry Velbloud uchem jehly (1936).  Pak už dostal jednu z hlavních rolí, když ztělesnil Pepíka Klapzubu v komedii L. Broma podle Poláčkovy knihy Klapzubova jedenáctka (1938). Na začátku nacistické okupace se kvůli svému židovskému původu (oba jeho rodiče pak zahynuli v koncentračním táboře Osvětim) rozhodl emigrovat do Budapešti, kde se až do konce války ukrýval. V roce 1949 odešel do Izraele, odkud po sedmi letech natrvalo přesídlil do USA. Po marných pokusech o herecké uplatnění v Hollywoodu (překážkou byl jeho přízvuk) působil jako hlasatel českého a slovenského vysílání Rádia Svobodná Evropa. 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!