V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠEBESTOVÁ, Magda/Magdalena

Magda/Magdalena ŠEBESTOVÁ rozená Křížková (* 13. 9. 1955 Praha)tlumočnice, překladatelka, zpěvačka a příležitostná herečka. V deseti letech ji angažoval J. Suchý do Semaforu, kde se proslavila zpěvem písní Zpěváci toulaví, Na obloze tetelej se mráčky, Máme rádi zvířata. Po maturitě vystudovala tlumočnictví a překladatelství (angličtina-ruština) na FF UK. Pracovala v reklamní agentuře, tlumočila, učila angličtinu a vystupovala od konce 70. let v programech písničkářů J. Buriana, Jiřího Dědečka, J. Vodňanského a Přemysla Ruta. Po roce 1989 pracovala v Rádiu Svobodná Evropa. Pod Suchého režijním vedením získala i první zkušenosti před film. kamerou jako sestra hlavní hrdinky (M. Vančurová) v tragikomedii Nevěsta (1970). Zároveň se objevila i tv. seriálu Pan Tau (1969–74). Občas se na plátně objevovala v epizodkách (S tebou mě baví svět, 1982;Černá punčocha, 1986; Nejistá sezóna, 1987; Lovec senzací, 1988)  a výjimečně i ve větších postavách jako byla sympatická učitelka Věra Kousalová, do níž je nešťastně zamilován vesnický chlapec (S. Aubrecht), zatímco její citová iniciativa nalezne odezvu u postaršího akademického malíře (Z. Svěrák) v komedii Vesničko má středisková (1985) J. Menzela. Do oscarové komedie Kolja (1996) namluvila hlas jedné z milenek vyprávějící rusky pohádku do telefonu malému hrdinovi (Andrej Chalimon). Roli služebné jí svěřil opět J. Suchý ve film. muzikálu na DVD Královna Bublin (1999).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!