V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠEBESTA, Karel

Karel ŠEBESTA (* 17. 8. 1921 Chýnov, okres Tábor, † 12. 11. 2004 Praha)herec. Od ukončení studia dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze (1948) hrál na oblastních scénách v Karlových Varech (1948–50), Liberci (1950–51), Českých Budějovicích (1951–56), Brně (1956–61), Pardubicích (1961–64) a Kladně (1964–76), kde svou jevištní dráhu ukončil. Premiéru u filmu absolvoval úlohou poručíka pohraničníků v dobrodružném snímku K. Kachyni Ztracená stopa (1955). Objektiv kamery na něm opět spočinul až po deseti letech, když v detektivce Evy Sadkové 5 milionů svědků (1965) ztvárnil tv. kameramana Pangráce, jednoho z podezřelých z vraždy starého herce (V. Čech). Často ho před kameru zvali od počátku 70. let přední normalizační režiséři (Karel Steklý, Václav Matějka, Ivo Toman, A. Kachlík), v jejichž tendenčních opusech se stal oblíbeným představitelem funkcionářů a vedoucích pracovníků (Návraty, 1972; Větrné moře, 1973; Kouzelné dobrodružství, 1982), vysokých politických činitelů (Zločin v Modré hvězdě, 1973; Dvacátý devátý, 1974; Skandál v Gri-Gri baru, 1974), bezpečnostních a armádních důstojníků (Cesty mužů, 1972; Sokolovo, 1974; Podivná přátelství herce Jesenia, 1985) i šlechticů (Pan Vok odchází, 1979; Hra o královnu, 1980). Neminula ho ani rolička film. architekta Skály v posledním z dílu z filmů Jindřicha Poláka o mlčenlivém muži (Pan Tau, 1988). Režisér K. Kachyňa, který mu otevřel cestu k filmu, ji bezděky také v českém filmu uzavřel postavou komisaře gestapa v milostném dramatu Oznamuje se láskám vašim (1988). Poté už měl jen roli v americkém snímku natáčeném i u nás (Love and war/Nebecký pláč, 1994). Hrál rovněž v tv. filmech Lidé na křižovatce (1971), Lepší pán (1971), Hostinec u létajícího draka (1971), Poslední dopis (1973) a Záchvěv strachu (1978), anebo v seriálu Duhový luk (1971). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1994).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!