V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠEBÁNEK, Josef

Josef ŠEBÁNEK (* 22. 7. 1915 Podskalí u Písku, zatopené přehradou Orlík, † 13. 3. 1977 Praha)  – dělník, mechanik, řidič a filmový herec. Celý život strávil v pražském Karlíně, otec byl zaměstnancem Elektrických podniků. Po vychození základní a měšťanské školy se vyučil automechanikem u karlínské firmy Vobořil. Střídal různá povolání: taxikář, lesní dělník, vorař, soustružník, automechanik v ČKD, autodopravce, řidič nákladního auta i autobusu, letecký mechanik a naposledy autojeřábník v Konstruktivě. Pro film ho objevil kameraman Miroslav Ondříček (jehož žena Eva je neteří Šebánkovy manželky Marie), který ho seznámil s M. Formanem. Pro mladé filmaře z okruhu tzv. nové vlny byly jeho robustní zjev (podsaditá postava a kulatá hlava s postupující pleší), živelný verbální projev a dar bezprostředního humoru ideálními vlastnostmi pro představitele jadrného typu „malého českého člověka“. Hrál halasně bodré chlapíky, jejichž prostořekost, umanutost, pasivita a furiantství často vyvolává podrážděné reakce manželských protějšků. Pod režijním vedením M. Formana vykreslil v hořké komedii Lásky jedné plavovlásky (1965) portrét flegmatického otce lehkomyslného klavíristy Mildy (V. Pucholt), za nímž nečekaně přijíždí učnice Andula (H. Brejchová), jejíž návštěva není vůbec vítaná. Partnerkou v roli dryáčnické matky mu byla taktéž neherečka M. Ježková. S ní vytvořil ještě jednu manželskou dvojici, a to v Papouškově debutu Nejkrásnější věk (1968), kde si jeho uhlíř Jindra Vošta přivydělává jako výtvarný model v sochařském ateliéru. Forman ho obsadil spolu s dalšími osvědčenými neherci i do břitké satirické grotesky o nepodařeném hasičském bálu Hoří, má panenko (1967). Zde exceloval v roli člena plesového výboru hasičů, kterým se vymkne z rukou nejen dekorování zasloužilého požárníka (Jan Stöckl) a volba královny krásy, ale ve frašku se zvrhne celá plesová zábava. I když ho ve světě proslavily Formanovy filmy, u domácího publika se dodnes těší oblibě díky postavě dědy Homolky z Papouškovy trilogie rodinných komedií Ecce homo Homolka (1969), Hogo fogo Homolka (1970) a Homolka a tobolka (1972). S M. Motlovou v nich jako zestárlý a neustále se hašteřící rodičovský pár zastupuje nejstarší generaci rodiny Homolkových (vyzáblého syna Ludvu hrál F. Husák, obézní snachu Heduš ztělesnila H. Růžičková a rošťácké vnuky představují dvojčata Formanových). Objevil se ještě v menší roli Josefa v Matějkově psychologickém snímku Návraty (1972) a jako zedník v Hníkově epizodě Básník z povídkového filmu Maturita za školou (1973). Další role musel ze zdravotních důvodů odmítat.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!