V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠAŠEK, František

František ŠAŠEK (* 20. 1. 1886 Plzeň, † po 1946?)  – operetní herec a zpěvák. Začínal v operetním sboru Městského divadla v Plzni, kde se vypracoval na operetního i operního sólistu. Ve 20. letech působil na operetních scénách v Praze (Vinohradská zpěvohra, smíchovská Aréna, Tylovo divadlo v Nuslích, Velká opereta). Za protektorátu účinkoval v operetních revuích pražského Moderního divadla. Kamera ho zachytila jen vzácně: epizodka člena pomníkové komise v komedii S. Innemanna Z bláta do louže (1934) a větší role továrníka Josefa Janáka, otce zamilované hrdinky (V. Ferbasová), v komedii V. Slavínského Uličnice (1936). V Binovcově snímku Bláhové děvče (1938) jako operní tenor Tino Sádlo nazpíval Stelibského píseň Tvé mládí je jak vzácný květ v duetu s M. Zieglerovou. Ve znárodněné kinematografii se mihl už jen v okupační komedii Velký případ (1946).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!