V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BURIAN, Petr (2)

Petr (2) BURIAN ( 1. 12. 1976 Hradec Králové)  – herec. Absolvoval studium herectví v hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1998) a hostoval nejprve v Městském divadle Karlovy Vary a pak v pražském Činoherním klubu. Od roku 1994 se uplatňuje rovněž v dabingu (mj. Ryan Wolfe v Kriminálce Miami). V letech 1998–2000 působil v rádiu Zlatá Praha jako moderátor ranního vysílání. Řadu hereckých zkušeností načerpal účinkováním na tv. obrazovce, např. v zábavných a vzdělávacích pořadech (Co mám dělat, když…, O poklad Anežky české) a v retrofilmech Zuzany Zemanové Eine kleine Jazzmusic (1996) a F. Renče Polojasno (1999). Diváci v kinech se s ním zatím setkali ve dvou menších jinošských rolích Renčova retromuzikálu Rebelové (2001) a válečného dramatu J. Svěráka Tmavomodrý svět (2001). Objevil se jako déšť v Krejčího Pohádkovém počasí (2008), ale více se uplatňuje na obrazovce v seriálech (Na lavici obžalovaných justice, 1998; Černí Andělé, 2001; Redakce, 2004; 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, 2004; Eden, 2005; Horákovi, 2006; Poslední sezona, 2006; Vyprávěj, 2009).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!