V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠÁRA, Jaroslav

Jaroslav ŠÁRA (* 9. 8. 1896 Ječovice u Roudnice nad Labem, † 1971)herec. Divadlo začal hrát již v šestnácti letech. Z ochotnických scén odešel hned po 1. světové válce ke kočovným společnostem (mj. J. Seifert). Po příchodu do Prahy studoval na dramatickém oddělení Státní konzervatoře (1919–23), přičemž zpočátku pracoval jako strojní zámečník v továrně Waldes. Po absolutoriu ho přijali do právě založeného sboru elévů Národního divadla. I když zde zaujal některé režiséry, kteří se jej snažili angažovat mezi řádné členy, raději se připojil ke Gamzově kolektivu České studio v Třebíči (1924–26). Do poloviny 30. let vystřídal krátká angažmá v Pardubicích, Českých Budějovicích, Praze (Intimní divadlo v Umělecké Besedě, Čs. film a rozhlas, Burianovo D 34) i Bratislavě (Slovenské národní divadlo). Pak až do odchodu do penze byl ve svazku Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (1935–60). I když dokázal portrétovat velmi odlišné lidské charaktery, jeho pronikavý výraz tváře ho mnohdy odsoudil k rolím podlézavých, falešných a úlisných postav. Objektivu kamery se poprvé svěřil při natáčení dvou němých filmů (Neblahá noc, Děvče z polonin), ale ani jeden nebyl dokončen. Obecenstvo biografů ho poprvé spatřilo až mezi hosty v krčmě v němém dramatu V. Binovce A vášeň vítězí (1918). Ve zvukovém filmu zanechal jen několik epizodních a výjimečně i trochu větších rolí. Objevil se jako člen Ferdyšovy party v Obrácení Ferdyše Pištory (1931), tajný v komedii s Voskovcem a Werichem Peníze nebo život (1932), opilec (Skalní plemeno, 1944), a objevil se i ve znárodněnéh kninematografii: hostinský (Portáši, 1947), nepříjemný účetní v prádelně (O ševci Matoušovi, 1948) a balič (Pan Habětín odchází, 1949). Do paměti se vtiskl alespoň úlohou zavražděného čínského podomního obchodníka Wang-liho v detektivce M. Friče 13. revír (1946) podle románu Eduarda Fikera Zinková cesta.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!