V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠANOVCOVÁ, Svatava

Svatava ŠANOVCOVÁ provdaná Vitingrová (* 11. 1. 1943 Olomouc, † 13. 8. 2007 Plzeň)  – herečka. Od absolutoria na DAMU (1964) byla až do penze členkou plzeňského Divadla J. K. Tyla, kde hrála ve 120 inscenacích (naposled 2002 roli Marfy v Bratrech Karamazových). Ještě během studia ji obsadil student FAMU Jan Moravec po boku M. Rosůlkové do hlavních rolí anglické lady a její mladičké neteře ve školní komediální etudě Otevřené okno (1963). Profesionální film. práci, v roli středověké dívky Kerdruty, poznala až při natáčení historického dramatu Oldřicha Daňka Královský omyl (1968). V psychologickém snímku Václava Matějky Pomerančový kluk (1975) byla vychovatelkou ústavu pro mladistvé, kde žil titulní hrdina (O. Brousek ml.), který zranil svou matku (K. Slunéčková).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!