V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠALAGOVÁ, Oľga

Oľga ŠALAGOVÁ (* 3. 6. 1944 Trnava)  – slovenská herečka; manželka skladatele Milana Dubovského (* 1940) a matka skladatele Rastislava Dubovského (* 1976), mj. i autora film. hudby. Absolvovala herectví na bratislavské VŠMU (1965) a jednu sezonu hrála v bratislavské Tatran Revue. Roku 1968 přijala angažmá v Krajském divadle v Nitře a od roku 1972 byla přes dvacet let členkou Poetické scény Nové scény v Bratislavě. V polovině 90. let zastávala dva roky funkci státní tajemnice Ministerstva kultury SR. Pak se ve svobodném povolání živila dabingem a účinkováním v rozhlase. Po delší pauze se roku 2005 vrátila na jeviště v muzikálu Hříšný tanec (Divadlo Aréna). Od začátku rozvíjela paralelně obě linie hereckého naturelu – dramatickou i komediální. Ve veseloherních postavách uplatňovala smysl pro komiku s přesahem do poloh frivolní koketerie. V dramatech vytvářela psychologicky i stylově odlišné postavy složitých ženských hrdinek. Věnovala se i recitaci, zpěvu šansonů a účinkování v estrádách. Před kamerou debutovala v mimořádně úspěšném generačním filmu Štefana Uhra Slnko v sieti (1962), kde vytvořila výrazný typ smyslného, přirozenou erotikou motivovaného mladého děvčete. Poté ztvárňovala různorodé postavy mladých děvčat ve filmech Panna zázračnica (1966), Tango pre medveďa (1968), Balada o siedmi obesených (1968), rozličné žánrové typy žen (mj. matka, učitelka, služka, referentka) ve filmech Hriech Kataríny Padychovej (1973), Cesta ženy (1974), Tetované časom (1976), A pobežím až na kraj sveta (1979) aj. Třikrát hrála i v českých filmech: ošetřovatelka Kateřina v Herzově hudební komedii Kulhavý ďábel (1968), matka hlavní malé hrdinky Zuzanky (Barbora Pirnerová) v dětském snímku R. Cvrčka a Zdeňka Rozkopala Hodina modrých slonů (1971) a manželka havíře Ďurici (J. Vašek) v Hanibalově psychologickém příběhu Dvě věci pro život (1972). Od 60. let hrála menší úlohy také v tv. inscenacích.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!