V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠAJDKOVÁ, Milena

Milena ŠAJDKOVÁ (* 17. 7. 1945 Ostrava-Přívoz)herečka; manželka herce H. Bora a matka herečky M. Borové. Už na střední škole účinkovala v ostravském studentském Divadélku pod okapem. Od absolutoria na DAMU (1970; žačka M. Nedbala) je členkou činoherního souboru Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Vstupní položkou její skromné filmografie byla epizodka jedné z vězeňkyň v Jirešově poetickém příběhu o hrdinství mladičké dívky za nacistické okupace …a pozdravuji vlaštovky (1972). Další nepravidelné návraty před kameru činila většinou v drobných rolích manželek a maminek, např. ve filmech Pavlínka (1974), Tam, kde hnízdí čápi (1975), Hledám dům holubí (1985), Mezek (1985), Pravidla kruhu (1987) a Nefňukej, veverko! (1988) režisérky Věry Plívové-Šimkové, která ji pak svěřila roli lékařky ve svém dramatickém příběhu Houpačka (1990), aby ji pak obsadila i do filmu Artuš, Merelin a Prchlíci (1995). Hrála také pod režijním vedením K. Kachyni nejprve v tv. filmu promítaném i v kinech Kráva (1993) a poté (zatím naposledy) se mihla v jeho filmu  Fany (1995). Na obrazovce účinkovala v tv. seriálech Wolfgang A. Morart (1991) a Detektiv Martin Tomsa (1995).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!