V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠAFRATOVÁ, Naďa

Naďa ŠAFRATOVÁ (* 6. 6. 1966)  – vizážistka a filmová herečka. Vystudovala FF UK v Praze. Jako vizážistka spolupracuje s různými módními agenturami, fotografickými ateliéry a umělci (mj. se zpěvačkou I. Bartošovou). Ve funkci umělecké maskérky se podílela na filmu Akumulátor 1 (1993) J. Svěráka, kde se objevila v menší úloze dívky Gabriely. Kameraman Jaroslav Brabec ji obsadil ve svém režijním debutu, váchalovské parodii Krvavý román (1993), do role ztracené dcery barcelonského knížete Rudibanery (R. Schránil). Vedlejší postavu modelky Gábiny, nejbližší kamarádky hlavní hrdinky Viktorky (A. Geislerová), hrála v psychologickém dramatu F. Renče Válka barev (1995). Na plátně se objevila i v epizodních roličkách: jeptiška ve Vorlově Kamenném mostu (1996) a vodní bytost v povídce Vodník z Brabcovy erbenovské Kytice (2000). Zatím naposled si zahrála v americké výpravné sci-fi Děti planety Duna /The Children of Dune (2002), natáčené u nás.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!