V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BURIAN, Petr (1)

Petr (1) BURIAN (* 17. 2. 1945 Příbram)  – herec. Studoval herectví na DAMU (1962–64) a pak prošel oblastními divadly v Opavě (1967–69), Uherském Hradišti (1969–72) a Hradci Králové (1972–77). Po podpisu Charty 77 mu byla znemožněna div. činnost, ke které se mohl vrátit až koncem 80. let v Krajském divadle Kolín. Ve filmu se mihl jen v několika epizodkách, např. jako tajný policista (Anděl s ďáblem v těle, 1983) a policejní strážmistr (Příliš velká šance, 1984). Mihl se v Troškově dramatu Zkouškové období (1990), ale začal se věnovat zejména tv. režii (inscenace Heřmánková víla, 1990, Husarská čest, 1991, Vápenička, 1995; seriál Cyranův ostrov, 2008; tolk show Nic než pravda, 2009 atd.).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!