V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ASTEROVÁ, Eva

Eva ASTEROVÁ (* 27. 9. 1956 Praha)  – tanečnice; manželka hudebníka Alexandra Čihaře. Od pěti let se věnuje tanci. Vystudovala Taneční konzervatoř v Praze (1976) a taneční pedagogiku na HAMU (1981) a přitom si přivydělávala jako fotomodelka a manekýnka. Začínala v Pražském komorním baletu P. Šmoka, prošla Černým divadlem Jiřího Srnce, spoluzakládala divadlo Imaginativ. Od roku 1989, kdy s manželem založili vlastní divadlo Image, je uměleckou vedoucí souboru, pro který vytvořila devět autorských představení. Jako tanečnice a baletka se objevila ve filmech Rusalka (1977), Lásky mezi kapkami deště (1979), Temné slunce (1980) a Trhák (1980). Diváci si jí však mohli spíše povšimnout v menších rolích koketních dívek ve filmech Signum laudis (1980), Co je vám, doktore? (1984), Cena medu (1986), Smrt krásných srnců (1986) a Anděl svádí ďábla (1988). Na obrazovce vlastně slavila svůj debut před kamerou v seriálu Pan Tau (1969–74), poté zpívala (Dluhy Hany Zagorové, 1981) i hrála (Originální pražský synkopický orchestr, 1991).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!