V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠAFRÁNEK, Ferdinand

Ferdinand ŠAFRÁNEK (* 7. 1. 1924 Bratislava, † 15. 2. 1999 Praha)  – herec a divadelní režisér. Absolvoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1947) a pokračoval ještě dva roky ve studiu herectví na DAMU. Z prvního angažmá v Městském oblastním divadle Praha-Libeň (1950–51) přešel jako režisér do Městského divadla v Kladně, odkud se po dvou sezonách vrátil do Prahy. Zde byl zprvu členem Divadla Jiřího Wolkera (1953–56), poté působil sedm let v zájezdových souborech Pražská estráda a Státní zájezdové divadlo. Do konce 60. let hrál na oblastních scénách (Šumperk, Uherské Hradiště, Pardubice). Tříleté působení v ČST Praha vyměnil roku 1972 za opětovné angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde setrval až do penze. Ve filmu se objevil už za studií, ale všechny herecké úkoly, které před kamerou občas plnil až do počátku 70. let, byly jen epizodky. Z těch, jež mají aspoň profesi, uvádíme mj. fagotista (Nikdo nic neví, 1947), kominík (Kam s ním?, 1955), pochop (Tarzanova smrt, 1962), krejčí (Král Králů, 1963), novinář („Rakev ve snu viděti…“, 1968) a inženýr (Cesty mužů, 1972). Ojediněle hrál i v televizi (Chvíle rozhodnutí, 1961). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!