V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠAFÁŘOVÁ, Ludmila

Ludmila ŠAFÁŘOVÁ (* 23. 9. 1953 Prostějov)herečka. Poté, co úspěšně vystudovala herectví na DAMU (1975), získala angažmá v Divadle Vítězného února v Hradci Králové, v němž však pobyla jen dvě sezony a odešla do svobodného povolání. Roku 1980 přijala za domovskou scénu Krajské divadlo v Příbrami, kde však setrvala jen tři roky. Do trvalého svazku pak již nenastoupila. První zkušenost před kamerou jí – ještě během studia DAMU – přinesla epizodní role zdravotní sestry v Hubáčkově psychologickém dramatu Známost sestry Aleny (1973). Větších hereckých úkolů se nedočkala ani později. Objevila se ve filmu Tvář za sklem (1979), hrála děvečku ve Vávrových Komediantech (1984), obsadila ji po odmlce i V. Chytilová  (Pasti, pasti, pastičky, 1998) a zatím naposled Marie Procházková (Žralok v hlavě, 2005). V televizi si zahrála mj. v inscenacích Snídaně v pánském pyžamu (1980) a Slečna se špatrnou pověstí (1982), v pohádce Zlatý náhrdelník (1980) a v několika seriálech (My z konce světa, 1975; Muž na radnice, 1976; Inženýrská odysea, 1979; Redakce, 2004).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!