V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BURIAN, Jan

Jan BURIAN (* 26. 3. 1952 Praha)písničkář, klavírista, spisovatel a scenárista; syn herečky Z. Kočové a divadelníka a skladatele E. F. Buriana (1904–1959), vnuk operního pěvce Emila Buriana (1876–1926), nevlastní bratr herečky K. Rajmontové, rozené Burianové. Po maturitě na SVVŠ (1970) vystudoval Fakultu žurnalistiky UK (1976). Rok byl redaktor časopisu Melodie, pak byl zaměstnán na OPBH jako správce domů. Od roku 1978 je ve svobodném povolání. Od roku 1971 vystupuje jako písničkář s vlastním klavírním doprovodem i v různých formacích; 1974–85 ve dvojici s Jiřím Dědečkem, pak opět účinkoval sólo a dodnes občas spolupracuje s dalšími hudebníky, mj. s Danielem Fikejzem, Petrem Skoumalem, Vlastimilem Matouškem (skupina Zvláštní vydání), v triu Jan Burian – Jan Jeřábek – František Janče nebo i v rockové sestavě svého syna Jiřího. Je autor stovek písní a zhudebněných básní, v nichž využívá principy jazykové hry, nadsázky a grotesky, přičemž u hudební složky hledá nové, neotřelé formy vyjádření. Nahrál přes 10 alb (mj. Hodina duchů, 1989; Jenom zpívám, 1997; Unavený válečník, 2000; Drtivé jistoty, 2003; Dívčí válka, 2006; Muži jsou křehcí, Dvanáct druhů samoty, 2010). Texty písní, kritiky, recenze, fejetony atd. od 70. let zveřejňuje v kulturních periodikách i denním tisku (Film a divadlo, Melodie, Scéna, ad.) Vydal přes 10 knih: sbírky poezie (Hodina duchů, 1990; Ženy, muži a jiné básně, 2008), črty (Rychle, než to zapomenu, 1990), fejetony (Je tu nějaký zavěšený kafe?, 1992; Přízrak v nákupním středisku, 2009) a tv. rozhovory i cestopisy. Spolupracuje s ČT (uváděl vlastní pořady Posezení s Janem Burianem, 1992–2005; Burianův Den žen, 2008). Pro ČRo připravil cykly Přestávka (1998) a Přesýpací hodina (2000–01). Napsal též libreto k opeře Vlastislava Matouška Osmá cesta (2002) a náměty a scénáře k několika film. dokumentům Pavla Kouteckého (mj. Chilské deníky, 5 dílů, 1999). Dvakrát si zahrál ve filmu. Zatímco v Křístkově smutné komedii Vyžilý Boudník (1990) hrál sám sebe, v povídkovém filmu Kuličky (2008) ho debutující režisérka Olga Dabrobská učinila protagonistou povídky Mravní imperativ, kde ztělesnil v manželské dvojici s E. Kočičkovou evangelického faráře Řehoře se širokým srdcem, ale i schopností jemné ironie a nadhledu. Uplatňuje se jako moderátor na film. festivalech (Finále Plzeň a MFDF v Jihlavě) aj. kulturních akcí (ceny Magnesia Litera). Od roku 2001 každý rok v Praze pořádá Festival osamělých písničkářů, který vykrystalizoval v založení volného sdružení Osamělí písničkáři (2006). Vystavuje i fotografie z cest.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!