V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SVOBODOVÁ, Ilona

Ilona SVOBODOVÁ (* 20. 6. 1960 Kladno)  – herečka; bývalá žena herce G. Bubníka a manželka skladatele Petra Skoumala (* 1938). Pochází z rodiny inženýra a lékařky. Od dětství se věnovala zpěvu, tanci a dramatickému umění. Z kádrových důvodů nemohla na gymnázium, mezitím se ale učila jazyky a složila státní zkoušky z psaní na stroji a těsnopisu. Nakonec ji přijali na Státní konzervatoř v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatické oddělení (1983). Už za studií hrála v řadě filmů, tv. inscenací a hostovala v kladenském divadle a Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého v Praze (později Labyrint), kam pak nastoupila do angažmá (1983–93) a na jehož scéně se vyprofilovala v charakterní herečku (Padalo listí, padala jablíčka, Aucassin a Nicoletta, Hoře z rozumu, Harvey, Merlin). Roku 1996 se stala členkou nově vzniklého souboru Divadla v Dlouhé (Lazebník sevillský, Don Juan a Faust, Konec masopustu, Kabaret Vian-Cami, Epochální výlet pana Broučka do XV. století, Garderobiér, Goldbergovské variace). Působivý výkon předvedla hned v první film. roli osmnáctileté maturantky Vladky, o jejímž drásavém setkání se znovunalezeným otcem (J. Vinklář) pojednává Vláčilovo psychologické drama Hadí jed (1981). Zcela odlišné polohy si vyzkoušela jako protagonistka dvou žánrově rozdílných filmů: zamilovaná vysokoškolačka Pavla Pokorná v Rychmanově hudební komedii Láska na druhý pohled (1981) a těhotná kněžna Božena ve Vávrově historickém dramatu podle Hrubínovy hry Oldřich a Božena (1984). Menší úlohy vytvořila ještě ve filmech Má láska s Jakubem (1982), Vítr v kapse (1982), Piloti (1988) a Jen o rodinných záležitostech (1990). Nezájem filmařů jí vynahrazuje v maximální míře televize, kde už od studentských let patří k hojně obsazovaným herečkám v pohádkách (O labuti, 1982; O princezně Solimánské, 1984; O lesním království, 1986; O perníkové chaloupce, 1987; Motovidla, 1987; O Ječmínkovi, 2003; 100+1 princezna, 2006; Fredy a Zlatovláska, 2008), inscenacích a tv. filmech (Chvíle pro píseň trubky, 1979; Tři mušketýři, 1982; Díra ve zdi, 1983; Dvě z Paříže, 1988; Naděje má hluboké dno, 1988; Věčný tulák, 1990; Závrať, 1991; Ta třetí, 2001; Věrní abonenti, 2001; Manželka Ronalda Sheldona, 2001; Brouk v hlavě, 2002; Loupežníci, 2005; Živnostník, 2005), v posledních letech však zejména v seriálech (Slavné historky, zbojnické, 1985; Druhý dech, 1989; Přítelkyně z domu smutku, 1993; Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 2000; Náměstíčko, 2004; Příkopy, 2007), kde jí největší popularitu přinesla role Jitky Farské v nekonečném seriálu Ulice (2005–10). Značně vytížená je i dabingem (mj. mluví za americkou herečku Michelle Pfeiffer).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!