V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUREŠOVÁ, Marie

Marie BUREŠOVÁ (* 1. 11. 1907 Praha, † 14. 4. 1972 Praha)  – herečka. Divadlo ji fascinovalo od dětství a ještě než absolvovala dramatické oddělení pražské Státní konzervatoře (1929), vystupovala v žižkovském divadle Akropolis a pak jako elévka v Národním divadle v Praze (1930–34). Tvůrčího vrcholu dosáhla především v souboru E. F. Burina D 34–D 41 (1934–41), kde se proslavila osobitým hlasovým projevem hlavně v titulní úloze Nezvalovy Manon Lescaut. Po působení v Městských divadlech pražských (1941–46) a neshodách s Burianem odešla do činohry Národního divadla (1946–67). Filmaři nedokázali nikdy využít její herecký potenciál a obsazovali ji jen do vedlejších a epizodních rolí. Poprvé se na plátně objevila jako křehká suplující profesorka Božena Lachoutová ve studentské komedii M. Friče Škola základ života (1938), která nedokáže čelit studentské smečce. Větší příležitost dostala v postavě herečky Marie Divecké v Holmanově melodramatu Modrý závoj (1941) a v úloze milenky Julči Ramešové ve Slavíčkově dramatu podle Langrovy hry Dvaasedmdesátka (1948). Poté se objevila se ještě v bezejmenných epizodách vesměs prvoplánově budovatelských filmů: Pan Novák (1949), Daleká cesta (1949) a naposled Křižovatky (1959). Do konce života se věnovala uměleckému přednesu a práci v rozhlase. Alespoň několik příležitostí ji poskytla obrazovka: Anička v tv. inscenaci Magdalena Dobromila Rettigová (1961) a zahrála si v Balíkově tv. dramatu podle klasické předlohy Případ Mauricius (1970) po boku R. Hrušínského, B. Záhorského či J. Adamíry i v adaptaci K. J. Beneše Kouzelný dům (1970) s L. Munzarem, M. Dvorskou či B. Waleskou a naposled v hudebním tv. filmu Hříchy mládí (1971) zpívala s bývalými kolegy z Národního divadla písně a šansony. Předčasná smrt jí uchránila dilematu, zda se zapojit do normalizačního filmu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!