V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SVĚTLÍKOVÁ, Markéta

Markéta SVĚTLÍKOVÁ (* 16. 1. 1955 Kolín)  – herečka a pedagožka; dcera spisovatele, překladatele a nakladatele Eduarda Světlíka (* 1931). Vyrůstala v div. prostředí, neboť její rodiče pracovali v technickém zázemí kolínské scény. V šestnácti letech vyhrála konkurs na titulní hrdinku v Pinkavově zfilmování povídky Stanislava Rudolfa Metráček (1971). Postava dospívající Jitky, která svůj mindrák z plnoštíhlosti překoná sportem a díky tomu získá srdce mladého trenéra (V. Jandák), ji nejen proslavila, ale stala se jí i prokletím. Do konce 70. let ji opakovaně pověřil menšími rolemi J. Herz: servírka Božena v detektivní komedii Holka na zabití (1975), studentka v psychologickém příběhu Den pro mou lásku (1976) a děvečka v pohádce Deváté srdce (1978). Objevila se i ve filmech jiných režisérů: H. Bočana (Parta hic, 1976), Jiřího Hanibala (Dobrý den město, 1976), K. Kachyni (Kam, pánové, kam jdete (1987), I. Pavláskové (Čas sluhů, 1989; Corpus delicti, 1991) a Drahomíry Králové (Čarodějky z předměstí, 1990). Na tv. obrazovce se objevila mj. v inscenaci Díra ve zdi (1983). Po absolutoriu hudebně-dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze (1978) vystřídala angažmá v oblastních divadlech (Hradec Králové, Příbram, Kolín), ale i v pražském Semaforu (ve skupině J. Dvořák). V letech 1990–95 založila a vedla Divadlo dětí na Malé Straně v Praze, pak rok učila na české škole krajany v Rumunsku, vystudovala výchovnou dramatiku na DAMU (1997) a věnuje se pedagogické činnosti. Od roku 2001 učí dramatické umění na ZUŠ v Ústí nad Orlicí a Gymnáziu Jana Keplera v Praze, režíruje s ochotníky a spolupracuje i s bývalými studenty.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!