V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUREŠOVÁ, Ludmila

Ludmila BUREŠOVÁ provdaná Jahnová (* 30. 9. 1917 Praha)  – herečka. Absolvovala Státní konzervatoř v Praze (1940), první angažmá získala na Nové české scéně (1940) a pak během okupace působila u venkovských divadel: Náchod, Pardubice, a zejména Kladno (1943–46). Po válce zůstala věrná pražským div. scénám: Studio Národního divadla (1946–48), Divadlo satiry (1948–49), Městské divadlo pro mládež, resp. Divadlo Jiřího Wolkera (1949–60) a poté Divadlo E. F. Buriana. Na film. plátně zanechala pouze nepatrné stopy v podobě epizodních rolí domovnice (Právě začínáme, 1946), prodavačky (Parohy, 1947), květinářky (Podobizna, 1947), manželky dělníka (Pan Novák, 1949) a pradleny (Případ dr. Kováře, 1950). Podílela se na dokumentární filmu Čs. průmyslová výstava v Káhiře (1955) a s velkým odstupem se podle databáte ČSFd objevila před kamerou v tv. seriálu Muž na radnici (1976). O jejích dalších osudech se nepodařilo nic zjistit.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!