V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BURDOVÁ, Zdena/Zdeňka

Zdena/Zdeňka BURDOVÁ (* 6. 12. 1946 Praha)  – herečka; dcera herců J. Burdy a Zdeňky Burdové (* 1920). Začínala jako elévka v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (1966–70), necelé dvě sezony působila v Krajském divadle Kolín a od roku 1971 byla členkou souboru Československého filmu. Hostovala na pražských scénách (divadélko Na forbíně, Divadlo Rokoko, Divadlo Jiřího Wolkera). Film. křest absolvovala epizodkou trestankyně v tragikomedii J. Menzela podle Hrabalových próz Skřivánci na niti (1969). Normalizační kinematografie, a nelze se ubránit dojmu, že spíše než talent za tím byl vliv otce, jí nabídla za deset let přes 30 menších rolí a roliček, z nichž výstižně zní hezká svazačka (Kronika žhavého léta, 1973), byla ale i učitelkou (Dívka na koštěti, 1971), ženou (Cesty mužů, 1972; Čas lásky a naděje, 1976), servírkou Haničkou (Aféry mé ženy, 1972) a vůbec často hrála v kriminálních příbězích (Případ mrtvého spolužáka, 1974; Za volantem nepřítel, 1974; Zlaté rybky, 1977; Pumpaři od Zlaté podkovy, 1978) a v politicky exponovaných filmech (Bitva o Hedviku, 1972; Dvacátý devátý, 1974; Bouřlivé víno, 1976; Velké přání, 1981). Nejvýraznější kreaci předvedla v postavě lynčované manželky stranického funkcionáře (K. Vochoč) v Traplově ideologickém dramatu Tobě hrana zvonit nebude (1975). Často se na plátně objevila v úlohách zdravotních sester (Známost sestry Aleny, 1973; Sokolovo, 1974; Borýsek, malý seržant, 1975; Zrcadlo pro Kristýnu, 1975; Kluci z bronzu, 1980, Útěky domů, 1980), jednou dokonce zubařku (Půl domu bez ženicha, 1980). Hrála ochotnici (Návraty, 1982) i herečku (Julek, 1979), hospodskou (Psi a lidé, 1971), služku (Skandál v Gri-Gri baru, 1978), komornou (Pan Vok odchází, 1979), sekretářku (Větrné moře, 1973), Isabelu (Tajemství velkého vypravěče, 1971) i Zdeničku (Tři chlapi na cestě, 1973). Naposled se na film. plátně objevila jako sestra hlavního hrdiny (L. Mrkvička) v Soukupově dramatu Dostih (1981). Na obrazovce se objevila v pohádce Princ Chocholouš (1974), v tv. filmech Lístek do památníku (1974), Počítání oveček (1981) a Bankovní dům Daubner (1988) i v několika seriálech (Duhový luk, 1972; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Dnes v jednom domě, 1979; Dlouhá bílá stopa, 1982 a naposled Sanitka, 1984).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!