V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SUCHOMEL, František

František SUCHOMEL (* 3. 10. 1920 Libochovice, okres Litomeřice, † 4. 4. 1982 Praha)  – herec. Vybaven zkušeností ochotníka nastoupil ihned po válce v Praze profesionální hereckou dráhu v obnoveném div. souboru Větrník. Po jeho zániku (1946) se připojil k zájezdovému Vesnickému divadlu, které po dvou sezonách opustil, aby roku 1950 již natrvalo zakotvil v Městském divadle pro mládež, respektive Divadle Jiřího Wolkera. Film, který o něho projevil zájem poměrně pozdě, teprve když přesáhl čtyřicítku, těžil zejména z jeho zjevu, vyzáblé a křehce působící tělesné konstituce. Proto často představoval nemocné a raněné muže (Pět hříšníků, 1964; Už zase skáču přes kaluže, 1970; Televize v Bublicích aneb Bublice v televizi, 1974). V dalších malých rolích hrál dělníky (Na laně, 1963; Pavlínka, 1974), příslušníka VB (Svědectví mrtvých očí, 1971), hlídače železniční trati (Zbraně pro Prahu, 1974), technika v rozhlase (Osvobození Prahy, 1976), skláře (Střepy pro Evu, 1978), barikádníka (Svítalo celou noc, 1980). Největším a nejzávažnějším úkolem před kamerou byla vedlejší úloha vězně koncentračního tábora Bendy v okupačním dramatu Počkám, až zabiješ (1973) režiséra Stanislava Černého. Poslední roli těsně před smrtí mu svěřil režisér K. Kachyňa, s nímž spolupracoval nejčastěji, ve filmu Pozor, vizita! (1981). Objevil se zde jako starý vesničan Holas, v jehož stodole nalezne přístřeší na jednu noc jeho přítel, rozšafný světoběžník Prepsl (R. Hrušínský), jehož na útěku z nemocnice doprovází mladičká pacientka (V. Jeníková).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!