V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

STUPKOVÁ, Radoslava

Radoslava STUPKOVÁ provdaná Boháčová (* 6. 5. 1962 Praha)  – herečka. Absolvovala herectví na Státní konzervatoři v Praze (1983) a dva roky byla členkou Krajského divadla Příbram. Ve filmu začínala rolemi dívek, slečen a studentek (Leť, ptáku, leť!, 1978; Víkend bez rodičů, 1981; Láska z pasáže, 1984), z nichž největší postavou byla Renata, lehkomyslná starší dcera titulního hrdiny (J. Satinský) v hořké komedii J. Krejčíka Prodavač humoru (1984). Menšími hereckými úkoly ji pověřili ještě ve filmech Není sirotek jako sirotek (1986), Devět kruhů pekla (1987), Discopříběh č. 2 (1991), Byl jednou jeden polda II – major Maisner opět zasahuje! (1997) a Jak ukrást Dagmaru (2001). V posledních letech je herecky vytížena hlavně dabingem. Zatím ani na obrazovce nedostala mnoho příležitosti ať již v pohádkách (O štěstí a kráse, 1986; Lotři od zubaté tety, 1988), tv. filmech Fantom opery, 1987; Lékaři, 1988) anebo v seriálech (Bambinot, 1984; Druhý dech, 1988; Pojišťovna štěstí, 2004; Ordinace v růžové zahradě, 2005; Náves, 2005).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!