V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

STRUPKOVÁ, Elena

Elena STRUPKOVÁ (* 30. 6. 1948 Praha)  – herečka a malířka; bývalá manželka tanečníka a herce V. Harapese. Před absolvováním loutkářské katedry na DAMU (1974) začínala jako elévka v Městském divadle Příbram (1967–68). Po studiích našla angažmá v Krajském divadle Příbram, pak působila v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně (1981–91) a Divadle za branou II a III. Roku 1989 založila a vedla Divadelní společnost Petrklíč, orientující se ve svém repertoáru na základní mravní hodnoty evropského humanismu a křesťanství. Nyní působí jako herečka, psychoterapeutka a ředitelka pražského Divadla Miriam. Její nepříliš rozsáhlou filmografii tvoří hlavně menší a epizodní role, např. dívky při mobilizaci (Dny zrady, 1973), úřednice na poště (Sedmého dne večer, 1974), květinářky (Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977), učitelky (Vražedné pochybnosti, 1978), letušky (Poplach v oblacích, 1978) a bufetářky (V hlavní roli Oldřich Nový, 1980). Záhy rozšířila svou film. galerii o postavy maminek v rodičovských dvojicích s V. Helšusem (Brontosaurus, 1980), Marianem Sotníkem (Žaby a iné ryby, 1986) a M. Vávrou (Náhodou je príma!, 1987). Výjimečně se dočkala i větších příležitostí v úlohách sekretářky titulního hrdiny (M. Kopecký) v Čechově komedii Jak napálit advokáta (1980) a sympatické učitelky Marie Kalousové v Traplově „pedagogické poémě“ Velké přání (1981). Ani obrazovka jí mnoho hereckých úkolů neposkytla; vedle pohádky Zlatá přadlena (1975) účinkovala také v několika seriálech (Pan Tau, 1969; Návštěvníci, 1983; Útěk do Budína, 2003). Věnuje se i malbě (roku 1980 vystavovala své obrazy na akci Herci malují v pražských Petřínských sadech).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!