V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BURDA, Jiří Fero

Jiří Fero BURDA (* 11. 12. 1956 Praha)  – herec a divadelní manažer. Od poloviny 70. let patří ke kmenovým členům divadla Sklep, s jehož dalšími protagonisty také zpívá v legendárním hudebním tělesu Malý taneční orchestr (MTO). V produkční film. a tv. společnosti Total HelpArt T.H.A., u jejíhož zrodu v roce 1992 stál, působí řadu let jako ekonomický ředitel a organizačně zajišťuje chod divadla Na Dobešce. Diváci ho mohli vidět také v několika film. a tv. rolích, poprvé ve snímku V. Olmera Bony a klid (1987). Rozměr epizodek (Mí Pražané mi rozumějí, 1991; Báječná léta pod psa, 1997) přesahují pouze role řidiče autobusu v budovatelské agitce Na brigádě z Vorlova povídkového snímku Pražská pětka (1988), archiváře Bédy ve Vorlova muzikálu Kouř (1990), vojína Cimla ve vojenské komedii Zdenka Sirového podle oblíbeného Švandrlíkova románu Černí baroni (1992), cholerického vojína ze Zvolenu v tv. záznamu div. představení Sklep: Mlýny (1994) a poručíka McGeeho v Marhoulově parodii Mazaný Filip (2003). Zatím naposled se na plátně jako Sklepák představil v Hřebejkově snímku Nestyda (2008). Před kamerou přitom debutoval v tv. seriálu Chobotnice ze II. patra (1986) a zahrál si i ve sklepáckých tv. filmech v Trojanově režii (Penziónek, 1991; Pumelice lesní moudrosti, 1997) a v seriálu Historky od krbu (1994).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!