V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

STRÁNSKÁ, Jiřina

Jiřina STRÁNSKÁ provdaná Kučerová (* 6. 11. 1912 Praha, † 8. 3. 1999 Praha)herečka a pedagožka; bývalá manželka divadelního režiséra Karla Jerneka (1910–1992) a matka herečky K. Jernekové. Její otec provozoval v pražské Nekázance malé krejčovství. Herecké vzdělání získala v dramatickém oddělení pražské Státní konzervatoře, po jejímž absolvování (1932) a krátkém účinkování v Jiráskově divadle v pražských Vršovicích ji roku 1933 angažoval E. F. Burian do své nově vzniklé scény D 34. Zde se formoval její herecký profil, založený na dívčím půvabu a senzitivnosti, ve velkých postavách avantgardního repertoáru (pomyslné děvče z pohádky Leonce a Lena, neduživá maloměstská dcerka z Klicperovy veselohry Každý něco pro vlast, Vendla z Wedekindova Procitnutí jara, Věra z Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová Boženy Benešové). Když divadlo roku 1941 nacisté zavřeli, stala se členkou Městského divadla na Královských Vinohradech (Hedvika v Jernekově inscenaci Ibsenovy Divoké kachny), kde setrvala do roku 1949. Do dějin české kinematografie se zapsala titulní postavou dospívající dívky v adaptaci povídky Boženy Benešové Věra Lukášová (1939), kterou stejně jako předtím na divadle režíroval E. F. Burian. Její další účast před kamerou byla už spíše marginální. Hrála zlodějku dítěte v detektivních příbězích Čapkovy povídky (1947) M. Friče a v Krškových psychologických dramatech pak ženu hodináře Krejníka (J. Spal) v Až se vrátíš (1947) a ženu předsedy JZD (L. Chudík) v Osení (1960). Později vedla literárně-dramatický kroužek na LŠU ve Voršilské ulici v Praze, kterým prošla celá řada budoucích hereckých osobností, mj. J. HartlJ. Hrušínský, T. MedveckáD.  PatrasováJ. PaulováM. PešekT. SedláčekJ. SchwarzD. Vejražka či L. Žulová

 

 

 

.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!