V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

STRÁNSKÁ, Jaroslava

Jaroslava STRÁNSKÁ rozená Bobková (* 6. 6. 1969 Praha)  – herečka. Původně se od dětství připravovala na dráhu baletky, nakonec však dala přednost herectví, poté co získala bohaté zkušenosti z účinkování v televizi (dětské výchovné pořady i dramatické inscenace), kde začínala v deseti letech. Již jako posluchačka hudebně-dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze vytvořila ještě pod dívčím jménem jednu z hlavních rolí, dotěrnou, nepříliš pohlednou kadeřnici Jitku, v Soukupově mládežnickém hudebním snímku Discopříběh (1986). Tuto postavu, tentokrát již v manželském svazku s hlavním hrdinou (R. Hrušínský nejml.), si zopakovala ve volném pokračování téhož režiséra Discopříběh č. 2 (1991). Jaroslav Soukup ji obsadil i do svých dalších filmů: učitelka mateřské školy a starostova milenka v policejní komedii Byl jednou jeden polda III – major Maisner a tančící drak! (1999) a recepční v bláznivé komedii Jak ukrást Dagmaru (2001). Menší úlohu kostymérky dostala v pohádkové komedii H. Bočana O zapomnětlivém černokněžníkovi (1991) a v epizodce kadeřnice se mihla v teenagerské komedii Experti (2006), debutujícího Karla Comy. Na tv. obrazovce si zahrála v inscenacích i pohádkách (Den velkého ticha, 1980; Tajemství popelčina střevíčku, 1990; Dva Janové a ovečky, 1992), ale i seriálech: učitelku matematiky v Životě na zámku (1996) a pedagožku moderního tance v První krok (2008). Po ukončení studií (1990) vystřídala Národní divadlo v Praze, Divadlo Na zábradlí a Divadlo Jiřího Wolkera. Řadu let hrála v souborech zájezdového typu (Divadelní studio Osma, Černé divadlo) a nyní spolupracuje se scénami orientovanými na nejmenší diváky (divadlo Pohádka, Liduščino divadlo).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!