V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BULÍK, Josef

Josef BULÍK (* 22. 3 1925 Praha)  – herec. Bez hereckého vzdělání vystřídal angažmá v oblastních divadlech v Plzni (1948–50), Mladé Boleslavi (1951–54) a od roku 1954 byl dlouholetým členem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kde na počátku jeho div. kariéry zde působil jako režisér M. Macháček (Hoře z rozumu, Poprask na laguně, Tři sestry, později Netopýr, Slaměný klobouk a řada shakespearovských rolí). Hostoval zde i na krumlovské scéně i po odchodu do penze, mj. v Havlově Odcházení(2008). K filmování se ovšem jako herec oblastních scén dostal velmi zřídka a pouze v epizodních rolích většinou venkovských typů, když debutoval jako Dan ve filmu Uloupená hranice (1947), poté byl přednostou stanice (Kam čert nemůže, 1959), Šamoník (Sedmý kontinent, 1960), redaktor Hlasatele (Bílá paní, 1965), uhlíř (Svatby pana Voka, 1970), poté dřevorubec (Černý vlk, 1971), vyšetřovatel Carda (Cesty mužů, 1972) a po dlouhé přestávce si zahrál epizodu v Drhově přepisu Páralova románu Muka obraznosti (1989) a jako starý Koukol se objevil v dramatu Je třeba zabít Sekala (1998). Spolupracoval také s rozhlasem, zejména se studiem v Českých Budějovicích. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!