V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

STEHNOVÁ, Jana

Jana STEHNOVÁ (* 1. 12. 1943 Chrudim, † 30. 11. 2006 Praha)výtvarnice a herečka; dcera výtvarníka a loutkáře Jiřího Stehna (1906–1988), sestra herce a divadelního režiséra J. Stehna a manželka scénografa Milana Čecha (1937–2007). Pocházela z ochotnické rodiny. Po maturitě na SVVŠ od roku 1962 studovala na pražské DAMU obor scénografie, odkud přestoupila na loutkářský obor. Po přerušení studia realizovala od počátku 70. let mnoho kostýmních výprav pro česká a slov. divadla a velmi ojediněle i pro film (Evo, vdej se!, 1983; Štvrtý rozmer, 1983). Postupem doby se dostávala k ilustraci, a zejména k malbě. Jako studentka DAMU hrála hlavní ženské role v raných filmech slov. režiséra Juraje Jakubiska: kamarádku mladé básnířky Vladimíry (Jana Ledecká) v krátkém experimentálním snímku Déšť (1965), posluchačku AVU, skutečnou lásku třicetiletého malíře Juraje (J. Sýkora) v tragikomické výpovědi o potřebě konečného rozhodnutí na životní křižovatce Kristove roky (1967), dívku v povídce Pútnici z triptychu Zbehovia a pútnici (1968) a jednu z dvojice jeptišek, ovládajících karate i lásku, v bizarním příběhu Dovidenia v pekle, priatelia! (1970, 1990). Naposled se na film. plátně (i ve stejnojmeném tv. seriálu) objevila jako mlynářka v Jakubiskově fresce Tisícročná včela(1983). V české kinematografii zanechala pouze jednu hereckou kreaci jako šestnáctiletá dcera Kopfrkinglových (V. ChramostováR. Hrušínský) Zina, která v Herzově hororové tragikomedii podle Fuksova románu Spalovač mrtvol (1968) unikne otcově rasově motivované „očistě“ vlastní rodiny.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!