V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BULEJKO, Štěpán

Štěpán BULEJKO Štefan (* 15. 8. 1914 Brno, † 25. 11. 1976 Praha)  – herec. Ještě než absolvoval Státní konzervatoř v Praze (1938) hrál od roku 1935 v Českém divadle v Olomouci. Během okupace působil v Zemském divadle v Brně a v oblastních divadlech v Českých Budějovicích a Pardubicích. Po osvobození vystřídal městská divadla v Olomouci a Pardubicích a posledních šestnáct sezon strávil v Městských divadlech pražských (1950–76). Od konce 40. do začátku 70. let se na film. plátně objevil v téměř třech desítkách menších a epizodních rolí většinou v důstojnických i četnických uniformách, mezi nmimiž převžovali nacisté a Němci (Němá barikáda, 1949; Daleká cesta, 1949; Past, 1950; Zocelení, 1950; Mordova rokle, 1951; Výstraha, 1953; Jan Hus, 1974; Botostroj, 1954; Temno, 1955; Vyšší princip, 1960; Transport z ráje, 1962; Maratón, 1968; Dny zrady I, II, 1973 a naposled jako admirál v Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977). V Krškově životopisném dramatu Z mého života (1955) propůjčil tvář skladateli Franzi Lisztovi. Zahrál si rovněž v dalších historických kostýmech: feldkurát (Hvězda zvaná Pelyněk, 1964), posel (Jan Žižka, 1955) či šlechtic (Slasti otec vlasti, 1969). Objevil se také na obrazovce, jak v záznamech div. představení i inscenacích (Benátská vdovička, 1962; Dlouhé odpoledne, 1969; Žižův meč, 1970; Zajatec šílenství, 1971; Sám proti městu, 1974; Kateřina zlé pověsti, 1976), tak i seriálech (Hříšní lidé Města pražského, 1968–69; Pan Tau, 1969–74; F. L. Věk, 1970; Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Chalupáři, 1975; Muž na radnici, 1976). Spolupracoval rovněž s rozhlasem.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!