V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

STÄRZ, Rudolf

Rudolf STÄRZ (* 15. 8. 1946 Terezín u Čejče, okres Hodonín)  – herec. Vystudoval herectví na JAMU (1971) a po dvouletém angažmá v Českých Budějovicích zakotvil na čtyři sezony v Olomouci. Tehdy také hostoval v prostějovském HaDivadle. Roku 1978 přešel do ústeckého Činoherního studia, kde spoluvytvářel osm let vrcholnou éru tohoto souboru. Od roku 1986 působí v Praze, nejprve jako člen Divadla E. F. Buriana, následně pak Realistického divadla Zdeňka Nejedlého, respektive Divadla Labyrint, kde setrval až do jeho zrušení (1998). Pohostinsky spolupracoval s Divadlem Na Fidlovačce a Studiem Rubín, než ho roku 1999 přijali do trvalého svazku činohry Národního divadla, kde hraje dodnes. Reprezentuje výrazný, přemýšlivý a zároveň trochu plebejský typ, vhodný pro vykreslení chlapských charakterů, u nichž však nechybí stopy pochybností o sobě samých. Ve filmu a televizi se zatím příliš neuplatnil. Poprvé se na plátně mihl jako jeden ze sladovníků v hrabalovské komedii Postřižiny (1980) J. Menzela. Ve filmu Úsmev diabla (1987) režiséra Jána Zemana, slov. kriminálním příběhu o dramatickém vyšetřování loupeže a vraždy v prostředí filmařů, kteří natáčejí přepis Offenbachovy opery, vytvořil výraznou vedlejší postavu produkčního film. štábu Balaje. Režisér Štěpán Skalský ho obsadil do životopisného snímku o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze (1989), v němž zpodobnil spisovatele Karla Poláčka. Po odmlce se na film. plátně mihl v Jakubiskově velkofilmu Bathory (2008). Občas se objevuje i na tv. obrazovce v inscenacích (Kdo z koho, 1991; Komu šplouchá na maják, 2003; Takový žertík, 2006) a seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Největší z Pierotů, 1990; Četnické humoresky, 2000).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!