V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

STARÝ, Bohumír/Bohumil

Bohumír/Bohumil STARÝ (* 4. 5. 1962 Ostrava)herec. Základy hereckého vzdělání, které si osvojil na dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Ostravě (1983), nejprve profesionálně rozvíjel v českém souboru Krajského oblastního divadla v Českém Těšíně a pak na jevišti karlovarského Divadla Vítězslava Nezvala. Od počátku 90. let se věnuje herectví ve svobodném povolání. V posledních letech spolupracuje s pražským Divadlem Aha! (Sen noci svatojánské, Lakomec, Čarostřed a černá paní, Trampoty brouka Pytlíka). Před kamerou začínal jako konzervatorista chlapeckými rolemi ve filmech zabývajících se problematikou současné mládeže (Malinový koktejl, 1982; Kluk za dvě pětky, 1983). Výrazně na sebe upozornil titulní úlohou v hořké komedii K. Kachyni Fandy ó Fandy (1983). Jeho smolařský hrdina František Vodrážka, řečený mezi přáteli Fandy, lehkomyslný, poněkud zbrklý a nepříliš úspěšný čerstvý absolvent elektrotechnické průmyslovky, prožívá v krátkém časovém rozmezí příhody, v nichž se odráží a pozvolna i mění jeho vztah ke světu a k lidem kolem něho. Jeho starostlivou ovdovělou maminku ztvárnila jako svou poslední film. postavu D. Medřická. Podobné typy nezodpovědných mládenců ztělesnil i v dalších dvou filmech, ale už ne jako protagonista, ale jen v okrajových rolích: svářeč Aleš v Balíkově Atomové katedrále (1984) a tv. osvětlovač Karel ve smutné komedii Jany Semschové Jemné umění obrany (1987). Po dvacetileté odmlce se na plátno vrátil jako Koudelka v koprodukčním česko-albánském filmu Smutek paní Šnajdrové (2006) režisérů Pira a Ena Milkaniových a roličkou kolegy z práce hlavního hrdiny Josefa (D. Švehlík) v Trajkovově česko-makedonském symbolickém snímku Ocas ještěrky (2009). Mezitím se několikrát objevil na tv. obrazovce, např. ve venkovské baladě K. Kachyni Kráva (1993) a v seriálech Na lavici obžalovaných justice (1998) a Šípková Růženka (2001).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!