V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUKVAJ, Jiří

Jiří BUKVAJ (* 18. 4. 1920 Radkov, okres Tábor, † kolem roku 1989)herec. Jako sedmnáctiletý začínal profesionální hereckou dráhu u venkovských div. společností (František Koprolín, Václav Halíř) a jednu předválečnou sezonu strávil v pražské Uranii (1939). Během celé okupace se zdržoval mimo div. scény a jevištní činnost obnovil hned po osvobození jako člen Vesnického divadla, respektive Státního zájezdového divadla, kde zůstal až do jeho zrušení (1961) s tím, že poslední rok působil v jeho německém souboru. Poté do trvalého angažmá již nenastoupil. Až jako herec ve svobodném povolání nalezl uplatnění ve filmu, kde mu však připadly výhradně malé a epizodní role hosta (Ztracená tvář, 1965), farmáře (Kolonie Lanfieri, 1969), úředníka na radnici (Paleta lásky, 1976), kriminalisty (Stíhán a podezřelý, 1978), cizince (Kam zmizel kurýr, 1981), herce (Každému jeho nebe, 1981), dr. Málka (V podstatě jsme normální, 1981), tatíka (Kouzelné dobrodružství, 1982), pána s obočím (Příhody pana Příhody, 1982), přísedící u soudu (Sny o Zambezi, 1982).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!