V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUKOVSKÝ, Mirko

Mirko BUKOVSKÝ Miroslav (* 19. 6. 1893 Nový Bydžov, † 3. 4. 1976 Praha)  – operetní zpěvák-tenorista, režisér, skladatel a divadelní ředitel. Za studií na obchodní škole v Plzni se učil zpěvu u Antonína Karase-Harfnera, zdokonaloval se pak příležitostně v Pivodově škole. V letech 1910–12 působil jako sborista ve společnosti Karla Moora, poté jako operetní sólista i režisér mj. ve Východočeském divadle (do 1918), v kladenském divadle (1919), brněnském Národním divadle (1920–23), kde spolupracoval mj. s O. Novým, Olomouci (1923/24), Vinohradské zpěvohře (1924–30) a Uranii. Pak založil a vedl pražskou Malou operetu (1930–35), kde mj. angažoval V. Šindlera (stréčka Křópala) a po jejím finančním fiasku se stal operetním šéfem v Košicích, od roku 1939 hrál a režíroval v Olomouci. Po zákazu vystupovat na jevišti za okupace spolupracoval s rozhlasem, kde byl operetním režisérem a po válce programovým pracovníkem a zastával i inspekční funkce. První dvě kinematografické zkušenosti získal v němé éře úlohami sportovce Branta v komedii T. Pištěka Aničko, vrať se! (1926) a pomocníka hotelového detektiva (J. Plachta) v detektivním dramatu Aféra v grandhotelu (1928). Potřetí a zároveň naposled ho kamera snímala jako faráře ve Špelinově komedii Paní Kačka zasahuje… (1939). Je autorem práce Svět v operetě – Světový operetní repertoir I–IV (1957; strojopis), soupisu operet hraných v českých zemích, a to včetně obsazení některých premiér a zachycující i jeho div. role.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!