V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SRCH, Josef

Josef SRCH (* 4. 9. 1900 Pardubice-Svítkov, † 10. 9. 1961 Brno)  – herec, divadelní režisér a ředitel. Pocházel z dělnické rodiny, absolvoval obchodní školu a byl příručím v železářství. V mládí horlivě hrával ochotnické divadlo a od roku 1921 se věnoval divadlu profesionálně. Působil u několika kočovných div. společností (J. O. Martin, Rudolf Linc, H. Klein, Východočeská společnost se sídlem v Pardubicích). V letech 1926–40 postupně prošel jako herec a režisér pražskými divadly (Varieté, Rokoko) a regionálními scénami v Pardubicích (1929–31 šéf činohry), Kladně, Českých Budějovicích a Olomouci. Po dvouletém věznění za protinacistickou činnost ho roku 1942 angažovali na dvě sezony do Východočeského divadla v Pardubicích. První tři poválečná léta působil v Olomouci, na rok se stal ředitelem pardubického divadla a posledních dvanáct let života byl členem činohry a režisérem Státního divadla v Brně. Fyzické předpoklady (vysoký a štíhlý muž se široce klenutým čelem, s výrazným nosem v oválném, až kostnatém obličeji, barytonový hlas) do značné míry určovaly způsob jeho herectví, kterému nejlépe vyhovovaly postavy tragikomické. V české kinematografii zanechal nepatrnou stopu v jediné roli Havlíčkova přítele Žáka, jehož ztělesnil v životopisném snímku S. Innemanna Karel Havlíček Borovský (1931).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!