V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUCHVALDEK, Zdeněk

Zdeněk BUCHVALDEK (* 15. 1. 1928 Praha, † 3. 8. 1987 Praha)  – herec; manžel tanečnice, herečky a zpěvačky Anny Tolarové-Ptáčníkové (1923-1988) a otcem herce Pavla Buchvaldka (1955-1998). Začínal hned po válce v amatérském Dramatickém studiu Čin. Po maturitě na gymnáziu v Křemencově ulici vystudoval herectví na DAMU (1951) a od roku 1952 byl, s výjimkou období vojenské prezenční služby, členem Divadla pracujících v Mostě, kde působil jako herec (Strýček Váňa, Noc na Karlštejně, Fyzikové, Pygmalion, Maryša), později i jako dramaturg, režisér a ředitel téměř čtvrt století. Od roku 1976 byl ředitelem Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze. Již od doby studií byl svým sympatickým zjevem a přímým vystupováním téměř předurčen pro kladné postavy. Jako mimořádně aktivní politický funkcionář byl během normalizace v televizi obsazován do ideologicky angažovaných inscenací (Kremelský orloj, Muž s puškou, Rudý primátor, Gottwald) a nejvýrazněji se zapsal do povědomí titulní postavou předsedy národního výboru Františka Bavora v seriálu Muž na radnici (1976). Na rozdíl od televize mu film neposkytl zdaleka tolik možností, i když v něm po absolutoriu začínal: v proslulé mládežnické hudební agitce Zítra se bude tančit všude (1952) vytvořil postavu hlavního hrdiny – zakladatele mládežnického souboru Pavla. Odchod do oblastní scény jej vyřadil z film. práce na více než dvacet let. Jeho činnost před kamerou se pak omezila na stereotypní postavy vyšetřovatelů (Smrt stopařek, 1979; Zátah, 1985). Věnoval se též uměleckému přednesu (např. v Lyře Pragensis). Za svou politickou angažovanost (funkcionář KDČ, SČSP, SČDU) byl normalizačním režimem odměněn titulem Zasloužilý umělec (1973).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!