V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUDSKÝ, Jozef

Jozef BUDSKÝ (* 11. 6. 1911 Praha, † 31. 1. 1989 Bratislava)  – slovenský herec, režisér a pedagog. Studoval obchodní školu v Praze a přitom hrál s ochotníky. Profesionálně začínal na sklonku 20. let ve sboru zpěvohry Městského divadla Královských Vinohrad a v českých kočovných div. společnostech (Divadla českého severovýchodu, J. Burda). Od roku 1935 působil v Bratislavě, kde byl hercem (od roku 1938 i režisérem a v letech 1945–53 uměleckým šéfem) činohry Slovenského národního divadla (roku 1977 odešel do důchodu). Ve svých sugestivních jevištních kreacích uplatňoval prvky expresivního herectví i civilního projevu, jimiž zvýrazňoval charaktery a dynamiku psychologicky složitých, často rozporných postav. Před kamerou debutoval větší úlohou svůdnického hudebníka Rudolfa Martina v českém filmu H. Haase Co se šeptá (1938). Po 2. světové válce vytvořil na plátně několik dramaticky laděných postav, např. partyzánů v partyzánských dramatech P. Bielika (Vlčí diery, 1948) a Františka Čápa (Bílá tma, 1948). Jako herec a režisér spolupracoval hojně s televizí i rozhlasem. Byl dlouholetým pedagogem bratislavské VŠMU (1950–76). Komplexní obraz jeho umělecké činnosti přibližují tv. medailon, který pod názvem Režisér (1981) natořil Juraj Lihosit, sborník Jozef Budský herec, režisér a pedagog (2001), který sestavila Dagmar Podmaková. Nositel řady vyznamení (mj. Národní cena 1949, Státní cena Klementa Gottwalda 1958, Řád práce 1961) a titulů Zasloužilý umělec (1960) a Národní umělec (1966).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!