V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SMRŽ, Karel

Karel SMRŽ (* 2. 11. 1922, † 8. 11. 2005 Praha)barrandovský rekvizitář, herec malých rolí a harmonikář. Jako dlouholetý zaměstnanec oddělení výpravy FSB byl filmaři od konce 50. let příležitostně obsazován do epizodních rolí, v nichž uplatnil zejména svou hudební zručnost hráče na akordeon. Proto nejčastěji představoval figurky harmonikářů (Jezdec formule risk, 1973; Tři chlapi na cestách, 1973; Dům Na poříčí, 1976; Náš dědek Josef, 1976; Dobrý den město, 1976), z nichž vyniká otec mladinké hrdinky Páji (T. Pokorné) v prvorepublikové žižkovské baladě K. Kachyni Lásky mezi kapkami deště (1979), kde si s V. Menšíkem zazpíval Blahníkovu píseň Akáty bílé, žaluji vám. Ve filmech se však objevil i jako sanitář (Sny na neděli, 1959), robot (Klaun Ferdinand a raketa, 1962), tramp (Utrpení mladého Boháčka, 1969), rekvizitář (Hudba kolonád, 1975), družstevník (Já už budu hodný, dědečku!, 1978), houbař (Diagnóza smrti, 1979) a venkovský ochotník (Krakonoš a lyžníci, 1980). Bezejmennými epizodami přispěl do filmů různých žánrů v 80. letech: komedie Příště budeme chytřejší, staroušku! (1982), pohádky Tři veteráni (1984) či poetické retro příběhy Smrt krásných srnců (1986) a Oznamuje se láskám vašim(1988). V několika seriálech se objevil i na obrazovkách (Byl jednou jeden dům, 1974; Chalupáři, 1975; Největší z Pierotů, 1990). Někdy je omylem zaměňován s Karlem Smržem (1897–1953), film. scenáristou, recenzentem a publicistou.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!