V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BUDÍN, Otto

Otto BUDÍN (* 9. 10. 1923 Vídeň, † 10. 4. 1994 Praha)  – herec. Roku 1942 se připojil k div. souboru Větrník, po válce hrál na pražských scénách (Divadlo mladých pionýrů, Městské divadlo pro mládež) a po několika sezonách v oblastních divadlech (Ostrava a Plzeň) zakotvil roku 1955 natrvalo v Praze (vinohradské Ústřední divadlo československé armády, Divadlo ABC a Městská divadla pražská). Před kamerou debutoval epizodní úlohou dráteníka v Radokově hudební komedii Divotvorný klobouk (1952) a jeho další velmi ojedinělá spolupráce s filmem se omezila pouze na drobné úlohy, většinou nenápadných úředníčků (O věcech nadpřirozených, 1958; Ledoví muži, 1960; Dáma na kolejích, 1966; Dita Saxová, 1967; Touha Sherlocka Holmese, 1971; Slaměný klobouk, 1971; Plavení hříbat, 1975; Noc klavíristy, 1976; Sázka na třináctku, 1977; Poplach v oblacích, 1979; Lásky mezi kapkami deště, 1979). V koprodukčním životopisném snímku Písně by neměly umírat (1983) ztělesnil skladatele Bedřicha Smetanu. Řadu rolí různých činovníků vytvořil také v televizi (Inzerát, 1967; Lidé na křižovatce, 1971; Jak to bylo v únoru, 1972; Rodič, 1975; Záchvěv strachu, 1978; Příbuzenstvo, 1979), ale zejména v seriálech (seriál Hříšní lidé Města pražského, 1968–69; Pan Tau, 1969–74; Jana Eyrová, 1972; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Chalupáři, 1975; Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Nemocnice na kraji města, 1977; Arabela, 1979; Vlak dětství a naděje, 1985; Gottwald, 1986; Zlá krev, 1986; Křeček v noční košili, 1987; Rodáci, 1988; Přísahám a slibuji, 1990, Arabela se vrací, 1990–93; Náhrdelník, 1992).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!