V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SLOVÁK, Jan

Jan SLOVÁK (* 6. 7. 1964 Praha)  – herec, zpěvák, autor, scenárista a textař; bratr výtvarnice a režisérky M. Pavlátové. Dlouhá léta se živil úklidem prostor Národního divadla. V první polovině 80. let se svou sestrou Michaelou připojil k volnému seskupení mladých umělců kolem Baletní jednotky Křeč a Divadla Sklep, kde se uplatňuje interpretačně (herec a zpěvák) i autorsky. Účastní se i aktivit literárního sdružení Kvašňák. Ze „sklepácké“ poetiky vycházejí excentrické performance, které předvádí s A. Najbrtem jako fiktivní holandské ekvilibristické duo Thomas & Ruhller. S jeho jménem jsou v české kinematografii spojeny výhradně filmy, jejichž režiséři pocházejí z okruhu Pražské pětky. Nejčastěji spolupracuje s T. Vorlem, který si ho vybral za protagonistu dvou svých filmů. Ještě předtím mu však svěřil epizodku příslušníka SNB v povídce Na brigádě ze svého celovečerního debutu Pražská pětka (1988). V následujícím snímku, parodickém „rytmikálu totalitního věku“ Kouř (1990), který vycházel z Vorlova pověstného školního filmu Ing. (1985), ztělesnil již ústředního hrdinu: mladý idealistický inženýr Mirek Čáp, vytáhlý „ježura“ s výrazným nosem a ironickým úsměvem, jehož pracovní elán vyvolá mezi kolegy i nadřízenými na novém pracovišti velké pozdvižení vedoucí až ke změně starých pořádků ve staronové firmě. Vorlovy režijní pokyny plnil v hořké komedii Kamenný most (1996), kde se jako pragmatický reklamní producent Robert stal protihráčem hlavního hrdiny – rozervaného umělce Tomáše v podání T. Hanáka. Nechyběl ani ve Vorlově politické satiře Ulovit miliardáře (2009), do které přispěl roličkou bankéře Maxy. Diváci si ho vybaví i v tragikomické postavě čestného vojína Maršíka z tv. záznamu úspěšné „sklepácké“ inscenace Sklep: Mlýny (1994) na motivy ranné hry Václava Havla a Karla Bryndy Život před sebou. Vedle podružných roliček ve filmech Báječná léta pod psa (1997) a Praha očima… (1999) vytvořil výraznou groteskní kreaci s D. Vávrou jako dvojice brýlatých brutálních policistů stejného jména Kid v Marhoulově gangsterské parodii Mazaný Filip (2003). Podílel se na námětu a scénáři filmu Akumulátor 1 (1994) a autorsky je podepsán např. u tv. inscenace Časem vrah (1995) ze série Historky od krbu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!