V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SLIVKOVÁ, Hana

Hana SLIVKOVÁ rozená Mihalová (* 21. 8. 1923 Rajec, okres Žilina, † 3. 1. 1984 Bratislava)  – slovenská herečka. Bez odborného školení nastoupila první angažmá ve Slovenském lidovém divadle v Nitře (1942–46) a pak postupně prošla soubory Divadla Jonáše Záborského v Prešově (1946–47, 1948–58), Komické zpěvohry v Praze (1947–48) a bratislavské Tatra revue (1958–64). Následně se zábavnímu a estrádnímu žánru věnovala jako herečka ve svobodném povolání a později při zaměstnání, když až do důchodu pracovala v obvodním kulturním a společenském středisku v Bratislavě (1972–80). Uměleckou dráhu začínala epizodními rolemi v operetním repertoáru, později se těžiště její činnosti přesunulo do činohry, kde svůj temperament a žensky přitažlivý zjev uplatnila v různorodé škále postav, zejména komediálního charakteru. Od konce 50. let se příležitostně objevovala ve filmu (Dom na rázcestí, 1959), ale teprve následující dekáda jí přinesla lepší příležitosti. Vedle umělecky hodnotných filmů slov. režisérů Štefana Uhra (Tri dcéry, 1967; Génius, 1969) a Ela Havetty (Slávnosť v botanickej záhrade, 1969) vytvořila zajímavé ženské portréty ve třech zásadních dílech české kinematografie, z nichž každé zpracovává závažné téma lidského selhání v jiném stylovém a žánrovém klíči. V oscarové tragikomedii Obchod na korze (1965), kterou podle novely Ladislava Grosmana Past natočila režisérská dvojice Ján Kadár a Elmar Klos, ztělesnila chamtivou manželku hlavního hrdiny, dobráckého truhláře Tóna Brtka (J. Kroner), z něhož válečné poměry udělaly nepovedeného arizátora krámku staré židovské obchodnice (Ida Kamińska). Zatímco v dalším snímku, Helgeho psychologickém dramatu Stud (1967), byla její postava manželky zatčeného předsedy JZD Kvasila (V. Ron) úlohou spíše okrajovou, významnější roli jí svěřil režisér Ivan Balaďa ve svém podobenství Archa bláznů (1970, 1990) na motivy Čechovovy povídky Pavilón č. 6. Zde představovala odporný typ panovačné a ctižádostivé manželky neschopného lékaře Chobotova (Antonín Horák), který se stane nástupcem odvolaného šéflékaře zchátralého špitálu (Z. Vacek). V 70. a 80. letech vytvořila většinou veseloherní postavy jadrných starších venkovských žen a matek (Ružové sny, 1976; Zlatá réva, 1977; Otec, 1981). Uplatnila se rovněž ve slov. televizi, zejména v inscenacích a tv. filmech.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!