V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SLÁDEK, Milan

Milan SLÁDEK (* 23. 2. 1938 Streženice, dnes část Púchova, okres Považská Bystrica)  – slovenský mim, choreograf, režisér a pedagog. Absolvoval obor řezbářství na SUPŠ (1957), herectví studoval na bratislavské VŠMU (1957–58). Po několika autorských pokusech na Slovensku přešel roku 1958 do Prahy do Burianova D 34, především jako protagonista a výtvarník inscenací pantomimické skupiny divadla vedené Eduardem Žlábkem. Roku 1961 přešel s částí souboru do divadla malých forem Horizont v Bratislavě. Roku 1968 s E. Žlábkem emigroval do SRN, kde v Kolíně založili roku 1974 pantomimické divadlo Kefka a pak byl uměleckým šéfem, choreografem, libretistou a interpretem pantomimického festivalu Gaukler (1976–87). Po roce 1989 se vrátil do Bratislavy, kde spolupracoval s Novou scénou a roku 1996 zde otevřel pantomimické divadlo Aréna. O scénu ale proběhly spory, proto odejel do Německa a až při příležitosti svých 70. narozenin se po pěti letech vrátil, aby odehrál dvě pantomimická představení v Národním divadle v Bratislavě. K českému filmu ho poutá jedna z hlavních rolí v Gajerově dramatu o melioraci jihočeských blat Sedmý kontinent (1960), v němž hrál mazače Vaška, milého dcery (J. Tvrzníková) starého bagristy Rubeše (J. Marvan). Na tv. obrazovce po boku budoucích hvězd Gotta, Matuškyči Hegerové v hudební Revue v mlze (1966). Roku 2000 obdržel Řád Ludovíta Štúra III. třídy.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!