V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SKALSKÁ, Vida

Vida SKALSKÁ provdaná Neuwirthová (* 10. 7. 1962 Teplice)  – loutkoherečka a spisovatelka. Od dětství zpívala v Kühnově dětském souboru, hrála školní divadlo a po maturitě na gymnáziu, když ji nepřijali na DAMU, nastoupila jako elévka-loutkoherečka do Ústředního loutkového divadla v Praze. Z tříletého angažmá přešla do souboru Pražské panoptikum. Během 90. let své úsilí soustředila na hudební a div. aktivity, rozvíjející s dětmi pražské Židovské obce odkaz židovské tradice (hudební skupina Mišpacha, div. kroužek Feigele) a hrála v pražském divadle Minor. Do širšího povědomí veřejnosti pronikla úlohou zpupné princezny Bosany, jejíž chamtivost byla ztrestána prodloužením nosu, ve film. pohádce O. Lipského Tři veteráni (1983). Už předtím ji diváci mohli vidět v tv. filmu Kotva u přívozu (1980) a ve Slavnosti sněženek (1983) J. Menzela. Objevila se ještě ve filmech Vesničko má středisková (1985), Golet v údolí (1994) a v krátkých filmech studentů FAMU (Dáreček, 1985; Stín ve větru, 1998). Na tv. obrazovce se představila divákům i v seriálech Dobrodružství kriminalistiky (1989) a Největší z Pierotů (1990). Věnuje se také literární činnosti (pohádkové knihy Opuštěný palác a jiné židovské pohádky, 1995; Dobře ukryté poklady aneb Příběhy z Midraše, 2003).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!