V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ARGUS, Frank

Frank ARGUS vl. jm. Hans Heinz Schimbera (* 22. 9. 1902 Čáslav, † 16. 9. 1968 Praha)  – novinář, spisovatel, scenárista, překladatel a příležitostný herec. Byl dopisovatelem časopisu Sozialdemokrat a zahraničních film. časopisů (mj. Mein Film, Kinematograph) a redaktorem týdeníku Prager Filmkurier (1927–29), obnoveného jako čtrnáctideník (1934–36). O kinematografickém dění nejen referoval, ale přímo se na něm tvůrčím způsobem podílel. Kromě roliček v několika němých filmech (Batalion, 1927; Sextánka, 1927; Nemodlenec, 1927; Filosofka Mája, 1928; Mlynář a jeho dítě, 1928; Známosti z ulice, 1928; Černé oči, proč pláčete…?, 1930; Opeřené stíny, 1930) napsal námět a scénář k melodramatu Josefa Medeotti-Boháče Kamarádské manželství (1929).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!