V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SIXTOVÁ, Noemi

Noemi SIXTOVÁ (* 20. 8. 1952 Kolín)  – herečka. Schopnost dramatického projevu a vzhled drobné a neduživě vyhlížející dívenky židovských rysů byly zřejmě těmi rozhodujícími atributy, které při konkursu přesvědčily režiséra Antonína Moskalyka, aby právě jí svěřil roli nemocné introvertní Toničky Blauové, nejmilejší přítelkyně titulní hrdinky (Krystyna Mikołajewská) ve zfilmování psychologické novely Arnošta Lustiga Dita Saxová (1968). Jestliže tato tragická postava jedné z obyvatelek penzionátu pro bezprizorné židovské dívky, které po návratu z koncentračního tábora nenašly žádné příbuzné, vyžadovala od své interpretky jistou hereckou stylizaci, těmito nároky nebyla až tak zatížena podružná figura vesnické dívky Věry, kterou ztělesnila v Hanibalově současném příběhu Velikonoční dovolená (1971). K další spolupráci ji filmaři zatím nevyzvali, i když ji herecké seznamy FSB až do počátku 90. let registrovaly v kategorii hereček bez angažmá (s trvalým bydlištěm v Cerhenicích u Kolína). Pouze v sezoně 1972–73 byla členkou souboru Krajského divadla Kolín.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!